Department of Computer Science, University of Liverpool

PhD and MPhil Supervisor/IPAP Member Details

[Information from June 2020. Maintained by Giorgos Christodoulou. Please let me know if anything needs updating.]

Year 1

Student

Supervisor

2nd Supervisor

IPAP Member

IPAP Member

Konstantinos Alexandridis

Shan Luo

Michael Bane/Gordon Cain

Terry Payne

Thanh-Toan Do

Hadeel Alghamdi

Alexei Lisitsa

Igor Barsukov

Edwin Yates (Biochemistry)

Yannis Goulermas

Haneen Alharbi

Alexei Lisitsa

Igor Barsukov

Edwin Yates (Biochemistry)

Reham Alharbi

Valentina Tamma

Floriana Grasso

Boris Konev

Frans Coenen

Samah Alkhuzaey

Terry Payne

Floriana Grasso/Valentina Tamma

Matthew Bright

Vitaliy Kurlin

Andrew Cooper

Alexei Lisitsa

Anna Pratoussevitch

Guanqun Cao

Shan Luo

Thanh Toan Do

Clare Dixon

Louise Dennis

Simona Capponi

John Fearnley

Vladimir Gusev/Andrew Cooper

Rahul Savani

Thanh-Toan Do

Samantha Durdy

Danushka Bollegala

Matthew Rosseinsky/Vladimir Gusev/Michael Gaultois

George Darling

Vitaliy Kurlin

Lennart Haas

Christian Ikenmeyer

Martin Gairing

Jiaqi Jiang

Shan Luo

Thanh Toan Do

Terry Payne

Clare Dixon

Chen Lu

Shan Luo

Xiaowei Huang

Yannis Goulermas

Sven Schewe

Dumitru Mirauta

Yannis Goulermas

Matthew Rosseinsky/Vladimir Gusev/Michael Gaultois

Konstantinos Tsakalidis

John Fearnley

Iqra Muhammad

Frans Coenen

Paula Williamson/Carrol Gamble

Danushka Bollegala

Xiaowei Huang

Thanh-Toan Do

Alpay Ozkeskin

Prudence Wong

Chung-Shou Liao/Wing-Kai Hon

Emmanouil Pitsikalis

Thanh-Toan Do

Alexei Lisitsa /Simon Lee

Bakhtiar Amen

Louwe Kuijer

Jing Qi

Frans Coenen

Girvan Burnside

Boris Konev

Olga Anosova

Peter Stringer

Louise Dennis

Xiaowei Huang /Rafael Cardoso

Clare Dixon

Terry Payne

Theofilos Triommatis

Igor Potapov

Jason Ralph/Gareth Rees

Prudence Wong

Othon Michail

Antonia Tsili

Piotr Krysta

Rahul Savani/Vladimir Gusev

Matthew Dyer

Konstantinos Tsakalidis

Viktor Zamaraev

Estelle Varloot

Rida Laraki

Aris Filos-Ratsikas

Rasmus Ibsen-Jensen

Giorgios Christodoulou

Dengyu Wu

Xiaowei Huang

Xinping Yi

Junqing Zhang

Michael Bane

Yanhua Xu

Dominik Wojtczak

Neil French/Roberto Vivancos

Xiaowei Huang

Sven Schewe

Year 2

Student

Supervisor

2nd Supervisor

IPAP Member

IPAP Member

Micheal Abaho

Danushka Bollegala

Paula Williamson/Susan Dodd

Xiaowei Huang

Shan Luo

Duncan Adamson

Igor Potapov

Matthew Dyer

Piotr Krysta

Prudence Wong

Yassir Alharbi

Frans Coenen

Daniel Arribas

Shan Luo

Keith Dures

Alshareef Amany

Xiaowei Huang

Sven Schewe

Dominik Wojtczak

Louise Dennis

Abdullah Alsaedi

Stuart Thomason

Floriana Grasso/Phillip Brooker

Frans Coenen

Valentina Tamma

Emmanouil Bakopoulos

Piotr Krysta

Rahul Savani

Martin Gairing

Danushka Bollegala

Matthew Connor

Othon Michail

Igor Potapov/Paolo Paoletti

Leszek Gasieniec

Prudence Wong

Nestoras Chalkidis

Rahul Savani

Jason Laws

Martin Gairing

John Fearnley

Daniel Fernandes Gomes

Shan Luo

Paolo Paoletti/Michael Fisher

Yannis Goulermas

Danushka Bollegala

Wei Huang

Xiaowei Huang

Shang-Hong Lai

Shan Luo

Louise Dennis

Gaojie Jin

Xiaowei Huang

Xinping Yi

Sven Schewe

Angel Garcia-Fernandez

Elektra Kypridemou

Michele Zito

Marco Bertamini

Igor Potapov

Konstantinos Tsakalidis

Joseph Livesey

Dominik Wojtczak

Sven Schewe

Louwe Kuije

Martin Zimmerman

Marco Mosca

Vitaliy Kurlin

Ana Garcia/Andrew Cooper

Linjiang Chen

Vladimir Gusev

Hadrien Pulcini

Frank Wolter

Boris Konev/Silvio Ghilardi

Ullrich Hustadt

Louwe Kuije

Georgios Skretas

Othon Michail

Leszek Gasieniec

Igor Potapov

Konstantinos Tsakalidis

Emese Thamo

Xiaowei Huang

Yannis Goulermas

Sven Schewe

Rahul Savani

Miloslav Torda

Yannis Goulermas

Vitaliy Kurlin/Graeme Day/Linjiang Chen

Leszek Gasieniec

Rahul Savani

Thomas Welsch

Vitaliy Kurlin

Peter Myers

Danushka Bollegala

Shan Luo

Siru Zhang

Yannis Goulermas

Jason Ralph

Frans Coenen

Thanh-Toan Do

Peipei Xu

Xiaowei Huang

Frank Wolter

Yannis Goulermas

Xinping Yi

Yi (Jodie) Zhou

Danushka Bollegala

Shan Luo

Martin Gairing

Xiaowei Huang

Year 3

Student

Supervisor

2nd Supervisor

IPAP Member

IPAP Member

Alajlan, Saad

Frans Coenen

Boris Konev/Angrosh Mandya

Valentina Tamma

Xiaowei Huang

Alcock, Joshua

Terry Payne

Prudence Wong

Leszek Gasieniec

Giorgos Christodoulou

Almarwani, Maryam

Alexei Lisitsa

Boris Konev

Frans Coenen

Sven Schewe

Almethen, Abdullah

Igor Potapov

Othon Michail

Prudence Wong

Konstantinos Tsakalidis

Alsaadi, Mahmood

Alexei Lisitsa

Katie Atkinson

Phil Jimmieson

Terry Payne

Alshehri, Mohammed

Frans Coenen

Keith Dures

Valentina Tamma

Xiaowei Huang

Alves, Flavia

Martin Gairing

Thanh-Toan Do

Rahul Savani

Danushka Bollegala

Butterworth, James

Karl Tuyls

Rahul Savani/Paolo Paoletti

Danushka Bollegala

Shan Luo

Castellini, Jacopo

Rahul Savani

Frans Oliehoek/Karl Tuyls

John Fearnley

Danushka Bollegala

Elkin, Yuri

Vitaliy Kurlin

Marja Kankaanrinta

Igor Potapov

Vladimir Gusev

Faraj, Hamzah

Sven Schewe

Dominik Wojtczak

Xiaowei Huang

Alexei Lisitsa

O'Neill, James

Danushka Bollegala

Katie Atkinson

Frans Coenen

Shan Luo

Theofilatos, Michail

Paul Spirakis

Piotr Krysta/Othon Michail

Leszek Gasieniec

Igor Potapov

Smith, Philip

Vitaliy Kurlin

Igor Potapov

Piotr Krysta

Samantha Chong (Chemistry)

Zhong, Yinzheng

Alexei Lisitsa

Yannis Goulermas

Boris Konev

Igor Potapov

Year 4

Student

Supervisor

2nd Supervisor

IPAP Member

IPAP Member

Alharbi, Najwa Muslih S

Alexei Lisitsa

Andre Hernich

Boris Konev

Frans Coenen

Alriyami, Said

Alexei Lisitsa

Frans Coenen

Boris Konev

Danushka Bollegala

Muszynski, Grzegorz

Vitaliy Kurlin

Michael Wehner

Paul Spirakis

Andrew Morse

Nasyrov, Evgenii(PT)

Alexei Lisitsa

Sven Schewe

John Fearnley

Protopapas, Nikos

Giorgos Christodoulou

Piotr Krysta

Martin Gairing

John Fearnley

Spooner, Thomas

Rahul Savani

Karl Tuyls

John Fearnley

Martin Gairing

Year 4+

Student

Supervisor

2nd Supervisor

IPAP Member

IPAP Member

Aburawi, Nahla

Alexei Lisitsa

Frans Coenen

Sven Schewe

Andre Hernich

Alfaifi, Yousef

Floriana Grasso

Valentina Tamma

Andre Hernich

Sebastian Coope

Alharbi, Lubna

Floriana Grasso

Phil Jimmieson

Valentina Tamma

Dave Jackson

Alhijailan, Hajar

Frans Coenen

Jeyan Thiyagalingam

Keith Dures

Yannis Goulermas

Alotaibi, Faisal

Alexei Lisitsa

Sven Schewe

Frans Coenen

Sebastian Coope

Chu, Ge

Alexei Lisitsa

Boris Konev

Sven Schewe

Frans Coenen

Evangelopoulos, Xenofon

Yannis Goulermas

Giorgos Christodoulou/Jason Ralph

Piotr Krysta

Danushka Bollegala

Guest, Martin (PT)

Michele Zito

Marco Bertamini

Rahul Savani

Alexi Makin

Hakami, Huda

Danushka Bollegala

Yannis Goulermas

Frans Coenen

Vitaliy Kurlin

Kurucan, Mehmet

Dominik Wojtczak

Sven Schewe

Danushka Bollegala

Alexei Lisitsa

Jie Min

Leszek Gasieniec

Prudence Wong

Igor Potapov

Rahul Savani

Roxburgh, Andrew (PT)

Floriana Grasso

Terry Payne

Karl Tuyls

Franklin Chang

Siso Godia, Sergi (PT)

Jeyan Thiyagalingam

Frans Coenen

Danushka Bollegala

Alexei Lisitsa

Shahzad, Ahmad (PT)

Frans Coenen

Jeyan Thiyagalingam

Alexei Lisitsa

Sebastian Coope

XJTLU

Student

Start

Supervisor

2nd Supervisor

UoL IPAP Member

XJTLU IPAP Member

Misbah Ayoub

Sept 2019

Andrew Abel

Shan Luo/Paul Craig

Fei Cheng

Thanh-Toan Do

Penglei Gao

Jun 2019

Rui Zhang

Yannis Goulermas/Kaizhu Huang

Xiaowei Huang

Xi Yang

Jing Li

Jun 2019

Kaizhu Huang

Yannis Goulermas/Qiufeng Wang/Rui Zhang

Xiaowei Huang

Jimin Xiao

Yiming Luo

Sept 2019

Haining Liang

Shan Luo/Matrijn ten Bhomer

Terry Payne

Jieming Ma

Ruben Ng

Jun 2019

Paul Craig

Irina Biktasheva/Rui Yang

Boris Tefsen

Thanh-Toan Do

Andrew Abel

Sifan Song

May 2020

Jionglong Su

Frans Coenen/Jia Meng

Fei Ma

Yue Wang

Oct 2019

Jionglong Su

Frans Coenen/Jia Meng

Youzhou Zhou

Keith Dures

Fan Yang

Dec 2019

Gangmin Li

Terry Payne /Yong Yue

Youpeng Yang

Sept 2019

Sanghyuk Lee

Xiaowei Huang/Kyeong Soo Kin

Fei Ma

Witold Pedrycz

Fabiola Polidoro

Feb 2019

Paul Craig

AndrewAbel/Prudence Wong

Rui Yang

Thanh-Toan Do

Huang Daiyun

Jan 2019

Jia Meng

Frans Coenen/Jionglong Su
Fei Ma

Youzhou Zhou

Thanh-Toan Do

Wang Yihong

Mar 2019

Konstantinos Papangelis

Leszek Gasieniec/Yong Yue
Charles Fleming

Paul Craig

Phil Jimmieson

Zhiqiang Gao

Sept 2018

Dawei Liu

Yi Huang/Kaishu Huang/Jieming Ma

Xinping Yi

Andrew Abel

Mohammad Samer Sweid

Sept 2018

Jimin Xiao

Jeremy Smith/Tammam Tillo

Shan Luo

Qiufeng Wang

Jing Qian

May 2018

Gangmin Li

Katie Atkinson/Yong Yue

Paul Craig

Danushka Bollegala

Lei Chen

July 2018

Yong Yue

Haining Liang/Prudence Wong

Phil Jimmieson

Jieming Ma

Yan Xu

Jan 2018

Andrew Abel

Danushka Bollegala/Paul Craig/Charles Flemming

Thanh-Toan Do

Dawei Liu

Yu Liu

Feb 2018

Paul Craig

Haining Liang/Prudence Wong/Xin Huang

Stuart Thomason

Muhammad Alam

Diego Vilela Monteiro

Jan 2018

Haining Liang

Andrew Abel/Phil Jimmieson

Floriana Grasso

Jieming Ma

Wenge Xu

Jan 2018

Haining Liang

Phil Jimmieson/Yong Yue

Terry Payne

Xin Huang

Fangyu Wu

Oct 2017

Wenjin Lu

Jeremy Smith

Wen Wang

Waleed Al-Nuaimy

Qi Chen

Oct 2017

Wei Wang

Frans Coenen/Xin Huang

Bailing Zhang

Stuart Thomason

Yuxuan Zhao

April 2017

Ka Man

Jeremy Smith/Steven Guan

Waleed Al-Nuaimy

Dawei Liu

Irwyn Sadien

April 2017

Konstantinos Papangelis

Leszek Gasieniec/Hai-Ning Liang

Boris Konev

Charles Fleming

Gautam Pal

April 2017

Gangmin Gary Li

Katie Atkinson

Yannis Goulermas

Owen Liu

Xiabin Hong

March 2017

Steven Guan

Prudence Wong/ Ka Man/Dawei Liu

Danushka Bollegala

Xin Huang

Shufei Zhang

Jan 2017

Kaizhu Huang

Yannis Goulermas

Shan Luo

Jimin Xiao

Yuechun Wang

July 2016

Ka Man

Prudence Wong/Steven Guan

Darek Kowalski

Dawei Liu

Wei Wang

Jan 2016

Yong Yue

Ahmed Elsheikh/Fangjun Bao

Peter Green

Bailing Zhang

Ilesanmi Olade

Nov 2015

Haining Liang

Terry Payne/Xin Huang/Charles Flemming

Phil Jimmieson

Konstantinos Papangelis

Xuan Zhao

Oct 2015

Steven Guan

Danushka Bollegala

Yannis Goulermas

Gangmin Li